Dárkové poukazy

  

Co vlastně přitahuje lidi k vodě? Spojení mnoha protikladů? Její nezbytnost pro život? Je to právě její proměnlivost, vědomí člověka o její nezbytnosti, vědomí její dvojakosti – život dává i ohrožuje. Člověk se jí snaží spoutat, využívá ji, ale v zásadě její povahu změnit nemůže. Vodu si nelze přivlastnit, je nám pouze zapůjčena.
 

Stojatá voda přispívá ke klidu. Ten má svůj protiklad v pohybu vodního toku. Je to krev planety země, a přesto se k ní tak nechováme. Náš vztah k vodě se často mění až s jejím přicházejícím nedostatkem, nebo ve chvíli ohrožení vodou. Tento stav nelze změnit mávnutím kouzelného proutku, ale velmi drobnými krůčky.
 

Člověk si vztah k vodě často vytváří již v raném dětství. Proč děti objeví neomylně jedinou kaluž v okolí? Jsou mnohdy lepší pozorovatelé než dospělí. Umožněme jim, aby se mohly seznámit s bohatstvím vodního života v rámci jejich vlastního, rozšířeného obytného prostoru. Čistá voda je jedním z nepřehlédnutelných prvků krajiny i našeho bezprostředního okolí.

 

Koupací jezírka tvoří samostatné a rozsáhlé téma. Patří sem také stavba přírodních koupališť, což jsou veřejná koupaliště s vodou čištěnou podle popsaných principů.
 

Voda v těchto biotopech musí splňovat přísné hygienické normy, protože se jedná o zdraví lidí. Ale na rozdíl od klasických bazénů s chemicky upravenou vodou se zatím neprojevila žádná alergenní reakce, nebo jiné zdravotní komplikace, při koupání v biobazénu. Koupací jezírko pak spojuje veškeré požadavky na vodní prvek v zahradě - okrasné i užitkové.
 

Takový biotop je zpravidla tvořen koupací a regenerační částí. Koupací část je nejhlubší zóna s možností vstupu. Je bez substrátů a bez rostlin. Staví se z různých materiálů, ale pohledová bývá zpravidla hydroizolační fólie.
Druhou částí je regenerační plocha, což je klidná vodní hladina s hloubkou vody od 0 do 100 cm. Tento prostor je vyplněn substráty a osázen speciálními vodními rostlinami.
Rostliny s pomocí nejrůznějších mikroorganismů pomáhají nastavit ve vodě rovnováhu. Proto nejsou potřeba žádné chemikálie. Dělící stěny mezi těmito plochami umožňují, aby spolu sousedila místa s různou hloubkou a různým pohybem vody. Navíc dělící stěna zabraňuje, aby se substrát dostal do koupací části.

Srovnáme-li investiční náklady standardního bazénu a biobazénu na 1m2 vodní plochy, bude pořizovací cena biobazénu méně než poloviční. Následná péče, respektive provozní náklady jsou pak 3 – 7 krát menší.

koupací jezírka >>