Letničky a balkónové rostliny

V průběhu roku můžete záhony probarvit letničkami, které vyplní prázdné plochy nebo ozelenit např. terasu osázenými truhlíky a květináči.