Dárkové poukazy

Zelené střechy jsou nejen krásné, zelené střechy nabízí rozmanité využití a dokonce nám šetří i peníze.
 

Zelené střechy chrání hydroizolaci před teplotními extrémy, kroupami a klimatickými vlivy a prodlužují tak životnost izolace až na dvojnásobek.
 

Zelené střechy vsakují a odpařují zpět do ovzduší v průměru 40-99% srážkové vody za rok v závislosti na typu souvrství a odlehčují tak kanalizačnímu systému především při přívalových deštích. Tím také zelené střechy výrazně přispívají k ochlazování budovy v létě, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.
 

Zelené střechy představují ekologické vyrovnání zásahů člověka do přírody v důsledku zástavby, mnoha živočišným druhům poskytují zelené střechy útočiště a náhradní prostor k životu.
 

Zelená střecha také umožňuje využít drahou plochu stavební parcely dvojnásobně – dům i zahrada v jednom. Zelené střechy jsou dnes trendem doby a nedílnou součástí moderní architektury a urbanismu.

(Optigreen – systémy zelených střech)