Dárkové poukazy

Bez vody to prostě neporoste

Každá rostlina ke svému dobrému růstu potřebuje během vegetačního období určitý objem vody. Trávník je v podstatě monokultura rostlin, která potřebuje přibližně 30 l/m2//týden. Aby byl travní porost kvalitní, musí být tato dávka rozložena v čase a ploše co nejrovnoměrněji. To zaručí automatický závlahový systém, který je pro udržení kvalitního, intenzivního trávníku v našich zeměpisných podmínkách nezbytný.

Automatický závlahový systém je složen z několika prvků, které na první pohled nejsou vidět a přitom odvádějí skvělou práci. Základem celého systému je potrubí ukryté pod zemí a výsuvné postřikovače, které jsou zarovnány s výškou terénu. V klidovém stavu tak nebrání řádnému užívání zahrady včetně sečení trávníku. Rozmístění a počet postřikovačů je závislý na velikosti a členitosti zahrady. Každý postřikovač obsahuje trysku, která je libovolně regulovatelná a to jak do dálky, tak úhlu postřiku.

Pro závlahu výsadeb stromů, keřů, trvalek i letniček se pak používají různé druhy kapačů a kapkovacích hadic, které přivádí vodu k jednotlivým rostlinám.

O celý systém závlahy se stará naprogramovaná řídící jednotka, která ve správný čas a na určenou dobu otevře elektromagnetické ventily, které vysunou postřikovače nad terén a po skončení zavlažování postřikovače opět zajedou pod povrch.  V případě deště, kdy není potřeba travnaté plochy zalévat, je program přerušen pomocí dešťového nebo vlhkostního senzoru.

Celá zahrada je rozdělena do několika sekcí, což umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje tlakové vody, velikosti čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování velkého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

O každý závlahový systém je nutné pečovat. Pravidelná jarní a podzimní údržba je nutností. Každý závlahový systém je nezbytné na zimu vypustit a pomocí stlačeného vzduchu vyfouknout z celého systému vodu, aby nedošlo k poškození jednotlivých součástí mrazem.

Realizace automatického závlahového systému znamená podstatnou úsporu vody při její rovnoměrné distribuci. Dále pak více volného času, dříve stráveného zaléváním. Tento čas je pak možno využít např. k relaxaci na zdravém trávníku v pěkné zahradě.