Hydroosev

 

Proces mísení osiva, hnojiv a mulčovacího materiálu s vodou ve správném poměru uvnitř nádrže a následný postřik homogenní suspenzí na určené a často i těžko přístupné plochy. Mulčovací materiál pomáhá držet půdu v požadovaném místě do doby, než tuto funkci převezme vlastní porost. Dále je zamezeno spláchnutí osiva silnými dešti a je omezeno vysychání rostlin. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení a vyživování rostlin. Souvislý porost na takto osévaných plochách zpevňuje osévané plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti, ale splňuje i funci estetickou.  

 
Použití hydroosevu

Okolí dálnic, silnic a železnic
Povrchové doly a rekultivace
Pokrytí a uzavření skládek
Golfová hřiště
Trávníky a parky
Protierozivní použití, stabilizace
Zabránění prašnostiHydroosev poskytuje


- rychlou a efektivní aplikaci
- rychlejší klíčivost rostlin
- vyšší procento klíčivosti
- rovnoměrné pokrytí osévaných ploch
- rychlý růst rostlin
- omezení půdní eroze